Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienmoitruong.ceid.gov.vn/handle/CEID/40000
Title: Đề cương dự án " Điều tra xác định các yếu tố môi trường cơ bản phục vụ xây dựng các chỉ tiêu môi trường trong công tác quản lý và quy hoạch sử dụng đất.
Authors: Bộ Tài nguyên Môi trường
Keywords: Quy hoạch vùng. Xây dựng đô thị
Issue Date: 2004
Publisher: Bộ Tài nguyên Môi trường
Series/Report no.: 2004
URI: http://thuvienmoitruong.ceid.gov.vn/handle/CEID/40000
Appears in Collections:XÂY DỰNG. KIẾN TRÚC

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.