Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
TitleAuthor(s)Issue Date
Quy luật đô thị hóa-Phân bố và phát triển mạng lưới điểm dân cư ở Viet Nam trong thời kỳ quá độ tiến lên. BC đánh giá tổng kết chương trình 1986-1990Bộ xây dựng1991
BCTMTH Quy hoạch SDĐ đến năm 2010 và định hướng quy hoạch SDĐ đến năm 2020 vùng đồng bằng sông HồngTrung tâm Điều tra quy hoạch đất đai2006
BCTMTH quy hoạch SDĐ đến năm 2010 và định hướng quy hoạch SDĐ đến năm 2020 vùng Bắc Trung bộCơ quan lập quy hoạch sử dụng đất2006
Tiếp tục đổi mới công tác phát triển và quản lý đô thị (BC tại Hội nghị đô thị toàn quốc lần thứ hai)Bộ xây dựng1995
BCTMTH Điều chỉnh quy hoạch SDĐ đến năm 2010 và kế hoạch SDĐ 5 năm 2006-1010 tỉnh Phú YênUBND tỉnh Phú Yên2006
Quy hoạch các đô thị VN và những dự án phát triển đến sau năm 2000Bộ Kế hoạch và Đầu tư1997
Hòa nhập các cân nhắc về MT vào hệ thống quy hoạch đô thị của VNPGSTS. Phan Thu Hương1997
BCTMTH quy hoạch SDĐ đến năm 2010 và định hướng quy hoạch SDĐ đến năm 2020 vùng Đông Nam bộTrung tâm Điều tra quy hoạch đất đai2006
Dự án NC khả thi thoát nước thành phố Hà Nội giai đoạn 1995-2000 (Thuyết minh tóm tắt)Sở giao thông công chính1995
Quy hoạch tổng thể KT-XH tỉn Quảng Ngãi thời kỳ 2001-2010 ( Rà soát,Điều chỉnh. Bổ sung)UBND tỉnh Quảng Ngãi2002