THÔNG TIN HỌC : [45]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 45
TitleAuthor(s)Issue Date
Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2005Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu2006
Niên giám thống kê Thành phố Hồ Chí Minh 2005Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh2006
Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai 2005Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai2006
Niên giám thống kê tỉnh Long An 2005Cục Thống kê tỉnh Long An2006
Kết quả Tổng điều tra các cơ sỏ Kinh tế, Hành chính, Sự nghiệp Thành phố Hà Nội 1/7/2002Cục Thống kê Thành phố Hà Nội2003
Chỉ tiêu xã hội ở Việt Nam 1990-1995Lê Mạnh Hùng-Tổng Cục Thống Kê1997
Niên giám thống kê tỉnh Tiền Giang 2005Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang2006
Số liệu công nghiệp Việt Nam 1989-1993Bùi Đức Tuyến1994
Niên giám thống kê tóm tắt Khánh Hòa 2010Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa2011
Niên giám thống kê tóm tắt Khánh Hòa 2008Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa2009
Niên giám thống kê thị xã Cam ranh 2009Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa2010
Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ngãi 2009Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi2010
Niên giám thống kê tỉnh Bình Định 2009Cục Thống kê tỉnh Bình Định2010
Niên giám thống kê tỉnh Phú yên 2009Cục Thống kê tỉnh Phú Yên2010
Niên giám thống kê Khánh Hòa 2008Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa2009
Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước 2005Cục Thống kê tỉnh Bình Phước2006
Niên giám thống kê tỉnh Bình Thuận 2010Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận2011
Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 2005Cục Thống kê tỉnh Bình Dương2006
Niên giám thống kê tỉnh Ninh Thuận 2010Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận2011
Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh 2005Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh2006
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 45