NGÀNH MỎ : [101]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 101
TitleAuthor(s)Issue Date
Chương trình hội thảo " Quản lý thuốc BVTV ở Viet Nam"Bộ NN và PTNT, Bộ Y tế1998
Môi trường và phát triển bền vững ở miền núiLê Văn Khoa, Trần Thị Lành1997
Quản trị MT Nông Lâm Ngư nghiệpTS Khoa học Lê Huy Bá-Nguyễn Đức An1996
Hệ sinh thái Nông nghiệp và phát triển bền vữngPhạm Bình Quyền2003
Báo cáo Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường trong ngành Nông nghiệp Nghệ AnKs. Võ Trọng Ngọ. Ks. Nguyễn Hữu Hơn. Ks Trần Văn Hiền. Ks Nguyễn Đức Sỹ1994
Panel of Experts on Environmental Management for Vector ControlWHO, FAO, United Nations Environment Programe1987
Nghiên cứu rừng tự nhiênĐỗ Đình Sâm, Nguyễn Hoàng Nghĩa2001
Durabilit é Du Desveloppement agricole au nord Viet NamCoherence in Information for Agricultural Research for Development1995
Nông nghiệp và Môi trườngLê Văn Khoa, Nguyễn Đức Lương, Nguyễn Thế Truyền1999
Agricultural Pricing and Environmental DegradationEdward B. Barbier, Joanne C. Burgess1992
Quản lý cháy rừng ở VNTS. Phạm Ngọc Hưng2003
Guidelines for the Implementation of the ASEAN Polocy on Zero BurningASEAN2003
Kin nghiệm XD và thực hiện chương trình Nghị sự 21 về phát triển bền vững của Trung Quốc (Tài liệu tham khảo)Bộ Kế hoạch và Đầu tư2003
Sự tham gia và Quản lý của Cộng đồng Công tác Phòng cháy Chữa cháy Rừng ở Đông Nam ÁSameer Karki2002
Đánh giá và Phân tích Luật pháp và Quy định về Cháy rừng ở Khu vực Đông Nam ÁAzrina Abdullah2002
Canh tác nương rẫy và phục hồi rừng sau nương rẫy ở Việt NamVũ Đại Hải, Nguyễn Đình Quế,…2003
Science for Forests and PeopleCentor for International Research2003
Cấp dự án, báo động và các biện pháp tổ chức thực hiện phòng cháy chữa cháy rừngVăn phòng thường trực ban chỉ đạo PCCC Rừng2000
Thiên tai khô hạn cháy rừng và giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng Việt NamTS. Phạm Ngọc Hưng2001
Tropical Forest Conservation and German Development CooperationDr. Leo Kreuz1993
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 101