KÝ THUẬT TỰ ĐỘNG VÀ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA. KỸ THUẬT TÍNH TOÁN : [37]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37
TitleAuthor(s)Issue Date
45 năm khoa học và kỹ thuật Việt Nam (1945-1990)Ủy ban Khoa học Nhà nước1990
Sổ tay hướng dẫn hoạt động quản lý khoa học công nghệ và môi trường cấp huyện - Quyển 1Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Nghệ An2003
Hội nghị khoa học, công nghệ, môi trường các tỉnh thành phố trực thuộc trung ươngBộ Khoa học công nghệ và Môi trường1994
The Role of intellectual property rights in preserving the spirit of Innovation, Experimentation and the conservation ethic at the grassroots LevelAnil K.Gupta2002
Kỷ yếu 10 năm giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam 1995-2005Bộ Khoa học và Công nghệ2005
Tác động khoa học công nghệ đến môi trườngSở Khoa học Công nghệ và Môi trường Nghệ An1994
Kỷ yếu các đề tài nghiên cứu Khoa học - công nghệ giai đoạn 2002-2006Bộ TNMT2006
Nắm vững đường lối và tư tưởng chỉ đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) về định hướng chiến lược phát triển KH&CN trong thời kỳ cCNH-HĐHBộ Khoa học công nghệ và Môi trường1994
35 năm phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam và trưởng thành của Bộ Khoa học Công nghệ&MT (1959-1994)Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường1994
Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ 1991-1995Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường1996
Tóm tắt kết quả nghiên cứu các chương trình KH-CN tỉnh Nghệ An 1996-2000Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Nghệ An2000
Báo cáo tổng kết 10 năm đổi mới chính sách và quản lý KH và CNBộ Khoa học và Công nghệ Môi trường1996
Toạ đàm về đào tạo quản lý khoa học, công nghệ và môi trườngBộ Khoa học và Công nghệ Môi trường1997
Chính sách phát triển tiềm lực khoa học và công nghệVụ Tổ chức và Cán bộ khoa học1995
Hoạt động khoa học - công nghệ 1996-2000 (tập 1)Ban Khoa học Công nghệ- ĐHQGHN2000
Hoạt động khoa học công nghệ 1996-2000 tập 2Ban Khoa học Công nghệ- ĐHQGHN2000
Quản lý khoa học và công nghệBộ Khoa học và Công nghệ Môi trường1997
Enclosures of the mind intrellectual monopoliesRAFI1998
Kỷ yếu kết quả nghiên cứu chiến lược và chính sách khoa học và công nghệ năm 1999TS. Đặng Duy Thinh2001
Viện nghiên cứu chiến lược và chính sách khoa học và công nghệ 1996-2001TS. Đặng Duy Thinh2001
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37