BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG : [3392]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3392
TitleAuthor(s)Issue Date
Evaluation of the training workshops on the statistical treatment and interpretation of marine community dataUnited Nations Environment Programme(UNEP)-
Anthropogenic influences on sediment discharge to the coastal zone and environmental consequencesUNESCO/United Nations Environment Programme(UNEP)-
Cp/5220-97-02 matrem 2 (rew.1) reseach and training for measuring and monitoring ecosystemAhmad Fariz Mohamed-
BC về hội thảo cấp tỉnh góp ý cho tài liệu dự thảo của dự án ADB 5712-REGNgân hàng phát triển Á Châu-
Regional symposium on the enviromental assessment of development projectsKuaka Lumpur1982
BC chuyên đề: báo cáo kết quả khảo sát và phân tích chất lượng nước khu vực hạ lưu sông Thái Bình-1998
EIA Tracking System User's GuideEIA-
Hướng dẫn Đánh giá tác động môi trường đối với các dự án cấp nước bề mặt và nước ngầmBộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường-
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch nghiên cứu 1992 - 1995 của đề tài Đánh giá tác động đến môi trường của một số công trình và dự án phát triển kinh tế - xã hội về xây dựng và công nghiệp (KT 02-16)Chương trình khoa học công nghệ cấp nhà nước-
Maritime disaster prevention centreMine Safety Appliances-
Introdution to Intergrated Environmental AsessmentEIA-
Johkasou systems for treatment of domestic wwastewaterJapan Education Centre of Enviroment-
Sulabh Shauchalaya. A simple idea that workedBindeshwar Pathak-
Dự án huấn luyện kỹ thuật và nghiên cứu mẫu về đánh giá tác động môi trườngUnited Nations Envỉonment Programe ROAP1993
Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường dự án đầu tư công ty TNHH sản xuất và xuất khẩu Nam TiếnThS. Phạm Huy Đông- Xiao Yong Tao-
Biological surveillance of freshwwaters, using macroinvertebratesNguyễn Xuân Quỳnh, Mai Đình Yên-
Making Budgets Green: Leading Practices in Taxation and Subsidy ReformJ.Hanson-
The freshwater programmeUnited Nations Enviroment Programme-
Hội thảo tập huấn" tư vấn cộng đồng trong quá trình ra quyết định về quản lý tài nguyên nướcTrần Hồng Hà-
Seventh biennial report on great lakes water qualityGordon K. Durnil, Claude Lanthier-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3392