Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2504 to 2523 of 4689 < previous   next >
TitleAuthor(s)Issue Date
Keita integrated project: an appropriated model for sustainable developmentDi Veccia A, Genesio L, Mazzoni S.2002
Kế hoạch hành động quản lý, Bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản và MT sống của chúng ở một số biển Việt Nam đến năm 2010United Nations Environment Programe,Global Environment Facility2003
Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển công nghệ trong công nghiệp của MalaysiaViện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách KH-CN1997
Kế hoạch hành động truyền thông môi trường ở Việt Nam giai đoạn 2001-2005Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường2001
Kế hoạch hành động đa dạng sinh học của Việt NamSaola1995
Kế hoạch hóa các biện pháp bảo vệ môi trường (báo cáo khoa học của đề tài 52.02.08.04)Unesco1985
Kế hoạch phòng ngừa và giải pháp kỹ thuật ứng cứu sự cố dầu tràn tại cảng dầu của nha máy điện lực Hiệp PhướcThe Trimar Sterling Group1997
Kế hoạch quốc gia thực hiện công ước Stốckhôm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủyTS. Phạm Khôi Nguyên, TS. Trần Hồng Hà 200
Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020UBND tỉnh Thừa Thiên Huế2008
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quan trắc - Phân tích MT 2008Trạm quan trắc - Phân tích MT Biển khơi 4 thuộc Trung tâm Quan trắc MT Hải Quân2008
Kế hoạch tổng thể Phát triển Thành phố lành mạnh ở Việt Nam 2000-2005Vụ Y tế dự phòng2000
Kế hoạch ứng cứu dầu tràn. Hoạt động khoan thăm dò lô 17 ngoài khơi Nam Viêt NamTrung tâm An toàn và Môi trường dầu khí1996
Kế hoạch ứng cứu tràn dầu. Dự án Phát triển mỏ Rạng Đông giai đoạn I Lô 15-2 ngoài khơi Việt NamMasami Okuyama1996
Kế hoạch, Nội dung và dự toán kinh phí quan trắc và phân tích MT hóa-độc-xạ 2008Cục Bảo vệ MT2008
Kết quả bài học và kiến nghịQuỹ môi trường SIDA SEF2001
Kết quả nghiên cứu của các đề tài báo cáo tóm tắt tập III Quản lý các hệ sinh tháiBộ Khoa học công nghệ và Môi trường1996
Kết quả nghiên cứu của các đề tài báo cáo tóm tắt tập IV các vấn đề kinh tế - xã hội liên quan tới bảo vệ môi trườngGS.PTS. Nguyên Thượng Hùng1996
Kết quả nghiên cứu của các đề tài. Báo cáo tóm tắt tập I- Kiểm soát và quan trắc môi trườngBộ KHCN và môi trường1996
Kết quả nghiên cứu của các đề tài. Báo cáo tóm tắt tập IIBộ KHCN và Môi trường1996
Kết quả nghiên cứu của chương trình trong giai đoạn 1991 - 1995 (Các báo cáo tổng hợp)GS. Lê Thạc Cần1996